Δομή Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

A.5.2.M2